Onze werkwijze

Onze werkwijze 2019-10-08T10:30:00+01:00

Innovatief renoveren vraagt om vakmanschap. Daarom slaan Wessels Vakbouwers, Takkenkamp Gevelonderhoud, VM Geveltechniek en vaste partners de handen ineen. Deze vorm van ketenintegratie zorgt voor een koppeling van verschillende kwaliteiten en disciplines dat leidt tot een snel en efficiënt renovatieproces en één loket als aanspreekpunt voor al uw problemen.

Betrouwbare partner
Renovatief is financieel solide en een betrouwbare partner die ook op de lange termijn afspraken nakomt. Met gezamenlijk 100 jaar ervaring en vakmanschap als solide basis weten wij dat langdurige relaties belangrijk zijn en alleen ontstaan wanneer er vertrouwen is. Daarom werken wij met zorg en passie, nemen onze verantwoordelijkheden en doen wat we beloven.

Samenwerken
Op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie werkt Renovatief nauw samen met haar vaste ketenpartners. Iedere ketenpartner levert de kennis op hun gebied, zodat er toegevoegde waarde wordt gecreëerd die wordt ingezet voor duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. Daarbij wordt met deze vorm van ketensamenwerking de opdrachtgever en de bewoner altijd centraal gesteld.

Advies en begeleiding
Renovatief denkt met u mee als adviseur over de verschillende renovatieoplossingen waarbij wij rekening houden met uw visie, randvoorwaarden, kwaliteitsuitgangspunten en budget. We kijken dan naar de technische en esthetische problemen, de doelgroep, de exploitatieperiode en de Total Costs of Ownership van de galerijflat of doorzonwoning.

Één loket
Van advies tot en met bewonerscommunicatie, uitvoering en beheer, met Renovatief heeft u altijd maar één aanspreekpunt. Door de keten-samenwerking met vaste partners hebben wij alle disciplines in eigen huis, nemen wij verantwoordelijk door een totale renovatieoplossing aan te bieden en kunnen wij alle werkzaamheden perfect op elkaar afstemmen. U bent dus volledig ontzorgd.

Eigen materieel
Renovatief heeft een zeer uitgebreid materieelpakket in eigen beheer met o.a. hefsteigers, bouwkranen en hoogwerkers. Ons materieelpakket is bijzonder geschikt voor het renoveren van rijtjeswoningen en galerijflats, omdat het renovatieproces van dit type gebouwen versnelt en efficiënter maakt.

Lean Bouwen
Renovatief werkt volgens de Lean Bouwen methode om waarde te creëren voor alle partijen. Lean Bouwen is een manier van werken waarbij verhogen van klantwaarde, kortere doorlooptijden en minder faalkosten worden nagestreefd. Al ons leidinggevende personeel is geschoold op Lean Bouwen. Als vaste Co-maker van BAM W&R Renovatie bouwen wij inmiddels alle projecten Lean.

Prestatieafspraken en onderhoud
Door met u samen te werken, d.m.v. Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) en Prestatiegericht Samenwerken (PGS), willen wij uw risico’s op onderhoud wegnemen. Hierbij stellen wij visie, afspraken en resultaat centraal en kijken wij naar de Total Costs of Ownership (TCO). Zo kunnen wij gedurende langere tijd de kwaliteit van ons werk conform de prestatie-eisen garanderen.

Contact

Projecten

Een overzicht van een aantal van onze projecten vindt u hier.