Galerijflat

Vaak hebben renovatie concepten een nogal eendimensionale benadering door zich alleen te focussen op onderhoud, energie, wooncomfort, toegankelijkheid, veiligheid of uitstraling van de galerijflat. Met het renovatieconcept van Renovatief kan de opdrachtgever deze uitdagingen allen tegelijk of juist afzonderlijk aanpakken door te kiezen uit verschillende deelconcepten. Het dak- en gevelrenovatie concept voor galerijflats biedt de opdrachtgever en de bewoners vele voordelen.

Kopgevel onderhoud en kopgevel herstel

De kopgevels van galerijflats gebouwd van voor de jaren 80 hebben er niet altijd zo grauw en beschadigd uitgezien. Deze kopgevels hebben vaak last van verschillende problemen zoals slecht voegwerk, scheuren, graffiti en/of doorgeroeste spouwankers. Als gevelspecialist heeft Renovatief voor al deze problemen een vakkundige oplossing.

Scheurherstel

Scheuren in de kopgevel zorgen ervoor dat de spanning in het metselwerk afneemt. Hierdoor ontstaan er vochtproblemen en lekkages en kunnen de spouwankers gaan doorroesten. Renovatief werkt de scheuren in de kopgevel vakkundig en onzichtbaar weg, zodat de kopgevel weer in optimale conditie wordt gebracht.

Gevel reiniging

Vuile kopgevels geven een flat een verpauperde en oude uitstraling. Renovatief reinigt de gevels op vakkundige wijze zodat het verouderingsproces van de kopgevel wordt tegengegaan en er weer als nieuw uit.

Kopgevel onderhoud reiniging

Voegwerkherstel of voegwerkvervanging

Oude kopgevels hebben vaak uitgesleten, beschadigd, verzand of verkleurd voegwerk. Beschadigd voegwerk kan vochtproblemen veroorzaken waardoor de spouwankers kunnen doorroesten. Bovendien geeft verzand en verkleurd voegwerk de flat een verpauperde uitstraling.

Spouwmuurverankering

Wanneer een beschadigde, gescheurde kopgevel niet tijdig wordt gerepareerd kan dit grote gevolgen hebben voor de constructieve veiligheid van de kopgevel. Met allerergste geval een baksteenregen. Laat daarom uw kopgevel inspecteren door Renovatief. Indien nodig kan Renovatief speciale renovatie spouwankers plaatsen om de constructieve veiligheid van de kopgevel weer te borgen.

Na-isoleren van kopgevel

Kopgevels zijn vaak niet of slecht geïsoleerd. Bij spouwisolatie van de kopgevel brengt Renovatief isolatie aan in de open ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Hierdoor houdt de spouwmuur beter de warmte vast en wordt de galerijflat beschermt tegen kou, toch en vocht.

Wilt u meer weten over kopgevel onderhoud, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Kopgevel renoveren

Bestaande kopgevels van galerijflats zijn vaak slecht geïsoleerd, constructief niet veilig en hebben een verpauperde uitstraling. Als gevelspecialist biedt Renovatief de mogelijkheid om de bestaande kopgevel te vervangen door een nieuwe geïsoleerde kopgevel met metselwerk, beplating of steenstrips.

Kopgevel advies

Bij een kopgevel vervanging zijn er ontelbaar veel soorten gevelstenen, gevelbeplatingen en steenstrips op de markt, waardoor het moeilijk is de nieuwe passende kopgevel te zoeken. Renovatief denkt met u mee als adviseur over de juiste kopgeveloplossing voor uw flat door rekening te houden met uw wensen, uw budget, regelgeving en de verschillende materiaaleigenschappen.

Voordelen kopgevel renovatie

Een nieuwe kopgevel geeft de galerijflat een nieuwe uitstraling, bespaart energie, vergt minimaal onderhoud en voorkomt constructieve problemen zoals “baksteenregens“.

Kopgevel specialist

Als totaaloplosser verzorgt Renovatief de advisering, levering, bewerking en montage van nieuwe kopgevels. De kopgevel kan op verschillende wijzen bekleed worden:
 Bekleding kopgevel met metselwerk
 Bekleding kopgevel met Eternit, Ornimat, Steni, Trespa en andere beplating
 Bekleding kopgevel met beplating met daarop steenstrips

Wilt u uw kopgevel renoveren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Galerijgevel renoveren

Oude galerijgevels worden steeds vaker gerenoveerd, vervangen of herbekleed met als doel een esthetische verbetering van het gebouw en de wijk.

Gevel advies

Er zijn echter ontelbaar veel gevelmaterialen (metselwerk, beplating of steenstrips) en kleuren op de markt, waardoor het moeilijk is de passende galerijgevel te vinden. Renovatief denkt met u mee als adviseur over de juiste geveloplossing voor uw galerijflat door rekening te houden met uw wensen, uw budget, regelgeving en de verschillende materiaaleigenschappen.

Totaal oplossing

Het vervangen van galerijgevel geeft de flat direct een vernieuwde moderne uitstraling. Bovendien zijn nieuwe galerijgevels brandveiliger en brandwerend, vergen minimaal onderhoud en hebben veel betere isolatiewaarden waardoor bespaard wordt op energie. Als totaaloplosser verzorgt Renovatief de advisering, levering, bewerking en montage van galerijgevels.

Renovatie werkzaamheden

De galerijgevel kan op verschillende wijzen bekleed worden:
 Bekleding galerijgevel met isolatie en metselwerk
 Bekleding galerijgevel met isolatie en gevelbeplating (brandwerende beplating)
 Bekleding galerijgevel met isolatie en gevelbeplating met daarop steenstrips

Wilt u de galerijgevel van uw galerijflat vervangen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dak renovatie

Warmte stijgt op en het dak van een galerijflat is dus, wanneer het dak niet goed geïsoleerd is, een van de grootste verliesposten van warmte van een flat. Met dakisolatie kan er dus flink op stookkosten en energie worden bespaard.

Dakisolatie

Een plat dak kan alleen aan de buitenkant geïsoleerd worden. Houd er dan rekening mee dat het plat dak hoger wordt. Hierdoor zullen daklijsten en dakdoorvoeren aangepast moeten worden. Bovendien kunt u kunt de isolatie van het dak van een galerijflat combineren met het vervangen van de dakbedekking. Zo slaat u twee vliegen in een klap. De nieuwe dakbedekking komt boven op de isolatie.

Collectieve schotelantennes

Schotelantennes aan gevels van galerijflats zijn voor corporaties en overheden al jaren een doorn in het oog. Renovatief biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd met dakisolatie een collectieve schotelantenne, ook wel een Gemeenschappelijk Satellietontvangst (GSO), te plaatsen. Bovendien worden de bestaande schotelantennes aan de gevels voor u verwijderd.

Zonnepanelen

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Renovatief biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd met dakisolatie zonnepanelen te plaatsen op het dak van de galerijflat. Het installeren van de zonnepanelen kan hierdoor efficiënter verlopen en is daardoor goedkoper.

Wilt u het dak van de galerijflat isoleren en tegelijkertijd zonnepanelen en/of collectieve schotelantennes installeren , neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Toegankelijkheid en veiligheid verbeteren

Ouderen kiezen er steeds vaker voor om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Daarom is het belangrijk dat alle gemeenschappelijke delen van een galerijflat (toegang, lift, galerij) goed toegankelijk zijn. De galerijflat wordt zo beter verhuur- en verkoopbaar voor een grote diversiteit aan bewoners.

Ophogen galerijvloeren

Om de galerijflat meer geschikt te maken voor senioren en personen met een beperking, kan Renovatief de galerijvloeren ophogen om de toegankelijkheid te vergroten.

Bijplaatsen van lift

Een lift verbetert de bereikbaarheid van de woning in een galerijflat en zorgt ervoor dat er geen zware voorwerpen zoals boodschappen bij de trap opgedragen moeten worden. Renovatief biedt de mogelijkheid om een lift bij te plaatsen die ook geschikt is voor brancards en rolstoelen, waardoor een galerijflat beter toegankelijk is voor ouderen en minder validen.

Uitgebouwde entree

Als een entree van een galerijflat voor zoveel bewoners en bezoekers de toegang vormt, behoort hierbij ook een bepaalde uitstraling. De entree is ook het visitekaartje van het gebouw. De entree vormt de overgang tussen publiek buiten en individueel binnen en moeten daarom veilig overkomen en goed toegankelijk zijn.

Galerijhekken vervangen

Door het ophogen van de galerijvloeren wordt het hekwerk ‘automatisch’ lager, in de meeste gevallen zon tien centimeter, en voldoet het vaak niet meer aan de eisen van het Bouwbesluit. Wanneer er wordt gekozen voor galerijophoging, kan Renovatief dan ook meteen de hekwerken voor u vervangen. Dit moment kan bovendien worden aangegrepen om een heel nieuw hekwerk te laten plaatsen met een modernere uitstraling.

Betonreparatie galerijen en consoles

Galerijen van oude galerijflat zijn vaak niet veilig en slecht toegankelijk door betonschade aan de galerijen en consoles. Schades aan beton worden vaak veroorzaakt door corrosie aan de wapening. Renovatief kan betonschade goed repareren zodat de galerij weer constructief veilig wordt en beter toegankelijk is.

Wilt u de toegankelijkheid en veiligheid van uw flat verbeteren, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dak en gevel renoveren

Renovatief biedt u een totaaloplossing door verschillende dak- en gevelconcepten op gebied van onderhoud, wooncomfort, energie, veiligheid en uitstraling via één loket aan te bieden. Met het renovatieconcept van Renovatief kan de opdrachtgever deze vijf uitdagingen allen tegelijk of juist afzonderlijk aanpakken door te kiezen uit verschillende deelconcepten.

Deelconcepten

Het galerijflat concept van Renovatief biedt de klant vijf verschillende deelconcepten:
1. Kopgevel onderhoud: scheurherstel, kopgevel reiniging, voegwerk herstel of vervanging, spouwmuurverankering, na isolatie spouwmuur
2. Kopgevel renovatie: vervangen van de kopgevel met metselwerk, gevelbeplating of steenstrips
3. Galerijgevel renovatie: vervangen van de galerijgevel met metselwerk, gevelbeplating of steenstrips
4. Dak renovatie: dak isoleren, plaatsen collectieve schotelantennes, plaatsen zonnepanelen
5. Toegankelijkheid en veiligheid verbeteren: ophogen galerijvloeren, bijplaatsen lift, uitbouwen entree, galerijhekken vervangen, betonreparatie galerijen en consoles

Wilt u de gevel of het dak renoveren van uw flat, neem dan vrijblijvend contact met ons op.