Uit onderzoek is gebleken dat bij een deel van de flats, gebouwd in de jaren van 1940 tot 1980, de kopgevels niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. In de periode 2002 en 2009 hebben er incidenten plaatsgevonden waar grote hoeveelheden bakstenen van de kopgevel naar beneden zijn gekomen. Dit wordt ook wel “baksteenregen” genoemd.

Baksteenregen en veiligheid

Baksteenregen ontstaat wanneer de ankers die gebruikt zijn tijdens de bouw van een galerijflat doorgeroest zijn. Bij de bouw van de galerijflats werden vaak spouwankers gebruikt die niet goed tegen vocht bestand zijn. Een beschadigde, gescheurde kopgevel kan dus ingrijpende consequenties hebben en kan zorgen voor onveilige situaties. Met in het allerergste geval een baksteenregen van de kopgevel. Doormiddel van een concreet plan van aanpak, opgesteld door Veilige Gevels, kunt u bepalen of uw gevel nog veilig is en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Gevelonderzoek door deskundig adviesbureau

Wanneer de beschadigde en gescheurde kopgevel niet tijdig en professioneel hersteld wordt, kan de kopgevel van de galerijflat dus aanzienlijk verzwakken. Voorkom instorting van de kopgevel en laat de kopgevel inspecteren door Renovatief. Op basis van een deskundig onderzoek stelt Renovatief vast wat de staat is van de kopgevel, en geven wij advies over eventuele kopgevel renovatie zoals spouwmuur verankering met renovatie ankers of de kopgevel vervangen.

baksteenregen onveilige gevels

Gratis Free Scan

Renovatief voert gratis Free Scans uit om te inspecteren of de gevels nog voldoen aan de constructieve veiligheidseisen. We kunnen tijdens deze Free Scan direct het eventuele probleem herkennen en u verder adviseren over eventuele herstelacties aan de gevel.

Vraag nu de gratis Free Scan aan