De Energiebesparingsverkenner voor projecten is bij uitstek geschikt voor de voorbereiding van onderhouds- en renovatieprojecten met een groot aantal woningen verdeeld over meerdere woningtypen. De Energiebesparingsverkenner is, net als adviestool Renoveren A+, erg handig.

Energiebesparingsverkenner voor projecten

Voor veel corporaties, Verenigingen van Eigenaren, projectontwikkelaars en gemeenten is de stijging van de woonlasten reden om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat vraagt om een verantwoorde afweging van de benodigde investeringen en de beoogde opbrengsten. De Energiebesparingsverkenner voor projecten geeft snel een duidelijke indicatie van de meest interessante besparingsmaatregelen, financieel én energetisch. Beleidsmedewerkers, projectleiders en verhuurmakelaars van corporaties, VvE’s, projectontwikkelaars en gemeenten kunnen met de Energiebesparingsverkenner eenvoudig de besparingsopties en de financiële consequenties daarvan in kaart brengen. Deze informatie kan helpen de richting van het beleid te bepalen en kan worden gebruikt bij de communicatie binnen de organisatie en richting bewoners.

Snel een betrouwbare indicatie

De Energiebesparingsverkenner voor projecten bevat rekenvoorbeelden van alle gangbare woningtypes in Nederland zoals bijvoorbeeld een galerijflat of doorzonwoning. U selecteert in een paar stappen de beoogde besparingsmaatregelen voor een heel wooncomplex of een project met diverse woningtypen. Meteen ziet u welk effect maatregelen hebben op investeringen, energiebesparing, maandelijkse energiekosten en wooncomfort voor uw bewoners. Of u gaat uit van een besparingsambitie en kiest per woningtype het gewenste energielabel. U ziet meteen waar de meeste winst te behalen valt. De resultaten van de verkenner zijn een indicatie.

Energiebesparingsverkenner voor projecten met Renovatief

Waarvoor gebruikt u de Energiebesparingsverkenner voor projecten?

De Energiebesparingsverkenner voor projecten is een veelzijdig instrument, dat kan worden ingezet:
Bij het beheer en planmatig onderhoud van het woningbestand
Voor een snelle inventarisatie van de huidige bouwkundige en installatietechnische staat van woonblokken
Voor een snelle inventarisatie van de mogelijkheden voor verbetering
Bij de communicatie naar bewoners

Meer informatie over energiebesparing bij grootschalige renovatieprojecten

Renovatief heeft veel ervaring met het grootschalig renoveren van hele wijken, zoals de renovatie van 115 woningen Ulft. Wilt u meer informatie over het grootschalig renoveren van uw woning?

Neem nu contact met ons op