Het renoveren van bestaande woningen naar label A+ loont, ook op grote schaal. Om te komen tot grootschalige renovatie naar A+ is de adviestool Renoveren A+ ontwikkeld. Renda, kennisplatform bestaande bouw geeft de applicatie uit. Deze gratis internetapplicatie toont aan dat grootschalige renovatie naar A+ of A verrassend vaak binnen handbereik ligt.

Oplossingsrichtlijnen voor grootschalige renovatie

Op basis van bestaande uitgangsposities geeft Renoveren A+ oplossingsrichtlijnen en maatregelen om een bepaalde energieambitie te behalen, waarbij het beperken van de energievraag een van de belangrijkste uitgangspunten is. De tool laat zien welke maatregelen nodig zijn en overtuigt verhuurders van de haalbaarheid. Naast de resultaten voor de jaarlijkse energiebesparing worden daarnaast financieringsmogelijkheden en aandachtspunten op bouwkundig, installatietechnisch en bouwfysisch vlak gegeven. Op basis van de uitkomsten kan de woningcorporatie, VvE of woningeigenaar direct aan de slag met het selecteren van de juiste renovatie specialist om de klus uit te voeren.

Afwijkende keuzes

Gebruikers kunnen afwijkende keuzes maken, waarbij men kan bekijken wat hiervan de gevolgen zijn. Zo ondervindt men bijvoorbeeld wat het gevolg is van het minder of niet isoleren van een bepaald constructieonderdeel (gevel, dak, vloer) op het te behalen energielabel.

Meer informatie over grootschalige renovatie

Renovatief heeft veel ervaring met het grootschalig renoveren van hele wijken, zoals de renovatie van 115 woningen Ulft. Wilt u meer informatie over het grootschalig renoveren van uw woning?

Neem nu contact met ons op