Uit cijfers van het Kadaster in opdracht van Agentschap NL blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse woningen (57 procent) een energielabel D of lager heeft. Omgerekend gaat het dan om ruim 1,2 miljoen koop – en huurwoningen met een onzuinig energielabel, voornamelijk in het bezit van woningcorporaties. Er is dus nog een groot potentieel aan woningen die energetisch gerenoveerd dienen te worden.

Groei van het energielabel

Per 1 januari 2013 hebben 2.168.687 woningen een geregistreerd energielabel. Dit is 30 procent van de totale woningvoorraad in Nederland. De gemiddelde energie-index van alle gelabelde woningen bedraagt 1,80 en valt daarmee binnen labelklasse D.

Verdeling energielabel

57 procent van alle gelabelde woningen valt binnen energielabel D of lager. De onderzoekers wijzen er wel op dat het ‘relatieve aandeel van labels B en C toeneemt met de tijd en het relatieve aandeel van de meer “ongunstige” labels E en F afneemt met de tijd’.

Groei aantal energielabels

Woningcorporaties

Het zijn de woningcorporaties die het leeuwendeel van de woningen een label hebben gegeven. Het merendeel van de onzuinige woningen is dan ook in het bezit van corporaties. Maar daarmee is niet gezegd dat er veel onzuinige woningen onder particuliere koop – en huurwoningen zijn, maar deze hebben nog geen energielabel.

Energielabel per woningtype

Bouwjaarklasse

Van de woningen met een energielabel valt een groot deel in de bouwjaarklasse 1966-1985 (44%) gevolgd door bouwjaarklassen 1946-1965 (25%) en 1986-2005 (20%). Ten opzichte van de totale Nederlandsewoning voorraad worden de hoogste dichtheden aan energielabels gevonden in de bouwjaarklassen 1946-1965 en 1966-1985.

Energielabel per woningtype

De aantallen woningen met een energielabel zijn tevens afgezet tegen de totale woningvoorraad per woningtype in Nederland. Het grootste deel van de woningen met een energielabel bestaat uit appartementen (36%) en tussenwoningen (35%). Ten opzichte van de totale Nederlandse woningvoorraad worden de hoogste dichtheden aan gelabelde woningen gevonden bij het woningtype appartement (40%), gevolgd door hoek- (33%) en tussenwoningen (31%).

Wilt u de energielabel van uw woning verbeteren, neem dan vrijblijvend contact op met Renovatief.